Ústav Vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra - Vydavatel'stvo

Bratislava , 83106
Kontaktinformationen
  • Telefon:+421 417 631 267
  • Email: illy@uvtip.sk
  • Webseite:+421414334611