Stredné odborné učilište stavebné

Košice , 4001
Contact details