VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, Bratislava 84502
Kontaktinformationen
  • Telefon:+421 254 774 253
  • Email: brnak@savba.sk
  • Webseite:www.veda-sav.sk