Poloha firmy
Hľadať Resetujte filter

RONDO spol. s r.o. http://www.rondo.sk

Naša spoločnosť poskytuje orezávanie a výrub stromov, štiepkovanie konárov, frézovanie pňov, odvoz odpadu zo zelene, záhradnícke služby, arboristické práce.

RONDO spol. s r.o. Bratislava

Záhradníctvo

Naša spoločnosť poskytuje orezávanie a výrub stromov, štiepkovanie konárov, frézovanie pňov, odvoz odpadu zo zelene, záhradnícke služby, arboristické práce.

+421 905 268 078
www.rondo.sk