Poloha firmy
Hľadať Resetujte filter

Hydrodrilling, s.r.o. Kuchyňa

Geologický prieskum

Naše služby zahŕňajú vŕtanie studní, realizáciu vrtov pre tepelné čerpadlá, hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum, vyhľadávanie a vytýčenie vodného zdroja, vyvŕtanie vrtu, osadenie perforovanej rúry a obsypanie prirodzeným filtrom.

+421 905 414 616
www.hydrodrilling.sk