Poloha firmy
Hľadať Resetujte filter

Hydrodrilling, s.r.o. Kuchyňa

Geologický prieskum

Naše služby zahŕňajú vŕtanie studní, realizáciu vrtov pre tepelné čerpadlá, hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum, vyhľadávanie a vytýčenie vodného zdroja, vyvŕtanie vrtu, osadenie perforovanej rúry a obsypanie prirodzeným filtrom.

+421 905 414 616
www.hydrodrilling.sk

SM, s.r.o. Bratislava

Geologický prieskum

Vykonávame geologické práce, monitoring, rozbory vôd a ekologický audit. Zaoberáme sa odvozom a likvidáciou odpadu. Ponúkame poradenstvo so zameraním na ochranu a tvorbu životného prostredia, daňové poradenstvo a mzdovú agendu.

+421 253 417 477
+421 905 418 388