Fedor Miroslav, Ing.

Nám. A. Dubčeka 1, Strážske 7222
Kontaktné údaje