Company location
Search Reset filter

GEOFOS, s.r.o. Žilina

Designers and designing

Venujeme sa geologickej a geotechnickej činnosti. Ponúkame komplexné služby v oblastiach prieskumu, monitoringu, dozoru a konzultácií pri výstavbe ciest, diaľníc, vodohospodárskych stavieb, tunelov, mostov, železníc a životného prostredia. Ďalej poskytujeme laborátorne skúšky zemin a hornin.

+421 724 218 792
www.geofos.sk